Edirne Apart Daireleri MSB İnşaat
  Apart Sözleşme
 

APART SÖZLEŞMESİ


 1. Tüm sözleşmeler başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıllıktır. İlk kira ile birlikte bir kira tutarı kadar depozito alınır.

 2. Ev kiraları peşin alınır ve sözleşmedeki kira tarihinden en geç 10 gün içerisinde makbuz karşılığında yatırılır. Zamanında yatırılmayan ev kirası için, Aylık %10 gecikme zammı uygulanır.

 3. Kiracı kendi çıkmak istediği zaman mal sahibine bildirmek ve yerine kiracı bulmak zorundadır. Kiracı kendi kaldığı şartlarda ve Müdüriyetin uygun gördüğü biçimlerde yerine kiracı bulunana kadar geçen sürenin kirasını öder. Kiracı Evi boşaltırken teslim aldığı gibi temiz ve bakımlı olarak teslim etmelidir.Boya badana gerekiyor ise yapılacak boya badana işlemi profesyonel bir ekip tarafından aslına uygun olarak yapılacak olup bedeli kiracı tarafından karşılanacaktır.           

 4. Kira sözleşmesinin süresi bitmeden ve yerine kiracı bulmadanevden ayrılan, sözleşme bitim tarihine kadar kirasını ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır. Ayrıca işletmecinin; kiracının ayrılmasından dolayı oluşan zararı, çıkan kiracı tarafından karşılanır.

 5. İçinde yaşadığı evin lavabo, tuvalet vb. pisuvar giderlerini herhangi bir şekilde tıkanmasına, bozulmasına sebebiyet verilmesi halinde verilen zarar kiracının kendisine yansıtılır.

 6. Evlere yatılı konuk kabul edilemez. Aksi tespit edildiği takdirde kiracı fazla tüketim bedeli olarak işletmeciye kira tutarının %35'i kadar bir bedel ödemek zorundadır.

 7. Evlerde sessizlik ve huzur esastır. Komşuları yüksek sesle müzik, TV vb. şeyler dinlemek veya başka türlü gürültü yapmak suretiyle rahatsız eden ve tüm ikazlara rağmen bu tutum ve davranışını devam ettiren kiracı cezanlandırılabilir. Bir kereye mahsus kiranın %35'i kadar ücreti ödemek zorunda kalabilir. Buna rağmen devam etmesi halinde müdüriyetin vereceği hertürlü cezayı kabul etmiş sayılır.

 8. Evlerde bulunan demirbaş eşyanın ve evlerin temiz ve itinalı bir biçimde kullanılması esastır.Demirbaşlardan kırılan, kaybolan, kasten veya kullanıcı kullanım hatası sebebiyle bozulan eşyalar kiracı tarafından alınmalı ya da malzeme bedeli kiracı tarafından karşılanmalıdır.

 9. Kullanıcı oturduğu dairede izin almadan kesinlikle herhangi bir tadilat veya tamiratta bulunamaz. İin dahilinde yapılacak olan hertürlü tadilat ve tamiratta da gerekli masraf harcamaları kullanıcıya aittir.

 10. Kiracı kiraladığı daire üzerinden herhangi bir kâr elde edemez, izinsiz olarak maksadının dışında ve müşterek kullanamaz. Başkalarını da dolaylı olarak da olsa istifade ettiremez. Kiracı (şayet ki varsa) daireyi paylaştığı diğer kiracılarla iyi geçinmek veya en azından huzursuzluk ortamı oluşturmayacak şekilde geçinmek durumundadır.

 11. Kiracı; işletmeci tarafından yapılacak hertürlü düzenleme, duyuru ve uygulamalara uymak zorundadır.

 12. Apartımız 2+1 daireleri 4 (dört), 1+1 daireleri 2 (iki), stüdyo daireleri ise 1 (bir) kişi kalacak biçimde dizayn edilmiştir. Gerekli görülmesi halinde işletmec; kiracıyı da mağdur etmemek koşuluyla aynı vasıflara sağlayan diğer bir daireyle yer değişikliği yapabilir.

 13. Kiracı; kiralanan yeri, kira bedellerini, şartlarını emsallerine uygun ve kadr-i maruf görerek kendi fiili iradesi ile serbest olarak kiralamıştır. Bu sebepledir ki ileride akde muhalefet edemeyeceği gibi tenzil davası da açamaz.

 14. Mukavelenin tayin ve tespit ettiği her hükümü kira akdinin ana unsurları olarak taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiş olup, bunlardan birine muhalefet "Akde Aykırılık" teşkil edebileceğinden mal sahibi böyle bir durumda mal sahibi akdin feshi yoluna gidebilir ve geri kalan kiraları isteyebilir.

 15. Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup, değişiklikler yazı ile müdüriyete bildirilecektir. Bildirilmemesi halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak olan tebligatlar geçerlidir.

 16. Kefalete ilişkin hüküm kefilin sorumluluğu ilk kira dönemi ile sınırlı olmayıp; kira akdinin ilerleyen dönemlerdeki yenilenen şartları ile sorumluluğu devam eder. Kefilin sorumluluğu kiralanan yer üzerinedir. Kiraya verene tam, eksiksiz, sağlam ve kiraya verildiği ilk andaki hali hazırdaki durumuna uygun olarak teslim ve tahliye edilince sona erer.

 17. Apartlarımızda elektrikli ısıtıcı ya da elektrikli ocak vb. eşya kullanmak kesinlikle yasaktır. Tespiti halinde İdarenin, konusunda uzman kişilere danışıp belirleyeceği tüketim bedeli kadar meblağ kiracıdan alınacaktır.

 18. Kiracı içinde yaşadığı dairenin hertürlü sorumluluğunu almıştır. Su, elektrik devreleri ve ekipmanlarındaki arıza ve aksaklıkları idareye bildirmek yükümlülüğündedir. Aksaklık ve arızalardan dolayı oluşacak fazla tüketim bedelleri kiracıya yansıtılacaktır. İşletmecinin uzman kişilere danışıp belirleyeceği tüketim bedeli karşılığı meblağı kiracı karşılamak zorundadır. Kiralanan yer ile beraber teslim edilen demirbaş eşyalar; buzdolabı, yatak, battaniye, çalışma masası, LCD televizyon, receiver, yemek masası, iki sandalye, duşakabin, banyo ayna takımı, banyo bataryası, çift kapaklı gardolap, setüstü ocak, mutfak bataryası, klozet, sağlam kapı, cam ve çerçevelerdir.

 19. Apartta çamaşırhanemiz mevcut olup kiracının kirlileri çok makul bir ücret karşılığında görevli tarafından yıkanıp kurutulacaktır. 

 20. 20 Maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca ....../....../........... tarihinde imza altına alınmış olup, doğacak dava ve icra takiplerinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=